Record details

Title
    Program MapInfo a jeho použití při analýze geofyzikálních dat ze Slezské Harty
Statement of responsibility
    Bronislava Horáková, Jiří Horák
Other titles
    MapInfo programme and its use for analysis of geophysical data
Author
    Horák, Jiří
    Horáková, Bronislava
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 39, č. 1
Pages
    s. 21-30
Year
    1993
Notes
    3 sch., 2 obr., 2 tab., 10 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň. (Ostrava), Ř.horn.-geol.
Subject group
    bazalt
    flyš
    fyzikální vlastnosti hornin
    geofyzikální průzkum
    interpretace dat
    moravský devon a spodní karbon
    počítač
    procesy geodynamické
    programování
    přehrady
    vlastnosti fyzikální
Geographical name
    ČR-Morava
    Slezská Harta
Keyword
    Analýze
    Dat
    Geofyzikálních
    Harty
    MapInfo
    Použití
    Program
    Slezské
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012