Record details

Title
    Program podpory cíleného výzkumu a vývoje AV ČR, reg.č.S3086005:"Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a životní prostředí "- cíle a výsledky řešení (2000-2004).
Author
    Brož, Milan
    Honěk, J.
    Hortvík, Karel
    Martinec, Petr
    Mikulík, Oldřich
    Šňupárek, Richard
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Documenta geonica 2005
Pages
    s. 104-116
Notes
    Projekt: IBS3086005, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: The project of the Grant Agency, the Academy of Sciences CZR, reg.No. S3086005 (2000-2004):"The effect of the underground mining winding-up on a process in lithosphere and on environment "-objectives and results.
    Rozsah: 13 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    mining-environmental impact
Keyword
    2000-2004
    AV
    Cíle
    Cíleného
    ČR
    Děje
    Hlubinného
    Hornictví
    Litosféře
    Podpory
    Program
    Prostředí
    Reg.č.S3086005:"Vliv
    řešení
    útlumu
    Výsledky
    Vývoje
    Výzkumu
    životní
Abstract (in czech)
   Souhrn výsledků z řešení grantového projektu S3086005 "Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a v životním prostředí".
Abstract (in english)
   A review of results grant project S3086005 "The effect of the underground mining winding on lithosphere and environment".
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012