Record details

Title
    Progress Report of Laboratory of Global Tectonics and Metallogeny Prague 1991-1993
Language
    anglicky
Source title - serial
    Global tectonics and metallogeny
Vol./nr.
    No. 1, Vol. 6
Pages
    p. 57-72
Year
    1996
Notes
    3 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Glob. Tecton. Metallog.
Subject group
    Český masiv
    geologie hlubinná
    geotermika
    litosféra
    metalogeneze
    paleomagnetismus
    plášť
    seizmotektonika
    subdukce
    tektonika desková
    tektonika globální
    tepelný tok
    Západní Karpaty
    zpráva o činnosti
Keyword
    1991-1993
    Global
    Laboratory
    Metallogeny
    Prague
    Progress
    Report
    Tectonics
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012