Record details

Title
    Project of observation station and methods of fall determination
Statement of responsibility
    Eva Jiránková
Author
    Jiránková, Eva
Language
    česky
Source title - monograph
    Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II
Pages
    s. 493-497
Notes
    2 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    550.8
    553.9
    622.33
Conspectus category
    502
    553
    622
Subject group
    deformace
    hornoslezská pánev
    nivelace
    pohyb
    sedání povrchu
    těžba podzemní
    území poddolované
Geographical name
    Morava (Česko)
    Stonava-Holkovice (Karviná, Karviná)
Keyword
    Determination
    Fall
    Methods
    Observation
    Project
    Station
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012