Record details

Title
    Projekt CO2NET EAST - upowszechnianie wiedzy o problemach wychwytywania i geologicznego składowania CO2
Statement of responsibility
    Adam Wójcicki
Other titles
    Regionalizacja tektoniczna Polski (Variant.)
Author
    Wójcicki, Adam
Language
    polsky
Source title - serial
    Przegląd geologiczny
Vol./nr.
    Roč. 56, č. 10
Pages
    s. 871-872
Year
    2008
Notes
    2 obr.
    il.
    Zkr. název ser.: Przegl. geol.
Classfication no.
    504.06
    550.4
Conspectus category
    504
    550
Subject group
    EU
    geologická služba
    mezinárodní spolupráce
    odpad průmyslový
    oxid uhličitý
    systém informační
    technologie
    životní prostředí
Geographical name
    Evropa
Keyword
    CO2
    CO2NET
    EAST
    Geologicznego
    Problemach
    Projekt
    Składowania
    Upowszechnianie
    Wiedzy
    Wychwytywania
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    8. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012