Record details

Title
    Projekt GIS a metadata pro prostorová data
Statement of responsibility
    Jan Růžička
Other titles
    GIS project and metadata for spatial data
Author
    Růžička, Jan, 1976-
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 48, č. 1
Pages
    s. 101-107
Year
    2002
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Classfication no.
    004.4/.6
    316.77
    55
Conspectus category
    004.4/.6
    316.77
    55
Subject group
    ekonomika
    geologie
    program počítačový
    systém GIS
    systém informační
    úprava dat
    vědy o Zemi
    výzkum
    získávání dat
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    Data
    GIS
    Metadata
    Projekt
    Prostorová
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 12. 2007
Import date
    8. 8. 2012