Record details

Title
    Projekt VaV Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin
Other titles
    VaV project' Sokolov- Karlovy Vary town agglomeration affected by coal and non ore raw materials mining and rehabilitation of this area.
Author
    Godány, Josef
    Hrazdíra, Petr
    Rambousek, Petr
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Sborník mezinárodního workshopu Budoucnost 2005
Notes
    Akce: 2005 ; Nová Role
Thesaurus term
    coal mining, non-ores, mining impacts, rehabilitation area
Keyword
    Aglomerace
    Funkcí
    Horninového
    Narušených
    Nerudních
    Obnova
    Palivoenergetických
    Postižení
    Projekt
    Prostředí
    Sídelní
    Sokolovsko-karlovarské
    Stupeň
    Surovin
    Těžbou
    úpravou
    VaV
    Základních
Abstract (in czech)
   Popis témat projektu VaV, zaměřeného na prolémy zátěže těžbou a jejich eliminace s doporučeními pro územní plánování
Abstract (in english)
   VaV project' Sokolov- Karlovy Vary town agglomeration affected by coal and non ore raw materials mining and rehabilitation of this area.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014