Record details

Title
    Projekt maximálního vytěžení pilíře lomu Most
Statement of responsibility
    Pavel Helis, Luděk Hess, Karel Kubizňák
Other titles
    A project of the maximum exploitation of the pillar of the Most open-cast mine
Author
    Helis, Pavel
    Hess, Luděk
    Kubizňák, Karel
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí
Vol./nr.
    Roč. 38, č. 11
Pages
    s. 481-486
Year
    1990
Notes
    10 sch.
Subject group
    lom Most
    pilíř ochranný
    severočeská pánev
    stabilitní výpočty
    stabilní výpočty
    svahy
    těžba pevných paliv
    těžba povrchová
    uhlí hnědé
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Most
Keyword
    Lomu
    Maximálního
    Most
    Pilíře
    Projekt
    Vytěžení
Abstract (in czech)
   Pilířem lomu Most se rozumí ponechaná, částěčně zvodnělá sloj o mocnosti 30-40 m, v ploše asi 160 000 m čtverečních s maximální výškou nadloží asi 30 m. Klesání kontaktu sloj-podloží je většinozu alfa 8 stupňů až 10 stupňů. Za slojí, v horní části pilíře byla uložena výsypka nebo k ní byl přihutněn násyp koridoru inženýrských zařízení. Pro exploataci v rámci lomu Most je v pilíři k dispozici 6,2 mil. tun uhlí. Výpočty bylo zjištěno, že pilíř není stabilní pro těžbu na plnou mocnost sloje ani při vrcholové pevnosti podložních jílů. V okolí kontaktu sloj-podloží se vytváří skluzná plocha v průběhu těžby, čímž se vysvětlují sesuvy a destrukce svahů ve výchozových partiích, které se vyskytly při dobývání šikmo uložené a zvodnělé sloje
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012