Record details

Title
    Projekt zahraniční pomoci Mongolsku v oblasti geologie
Statement of responsibility
    Jiří Šourek
Other titles
    Project of Development Assistance to Mongolia in the domain of geology
Author
    Šourek, Jiří
Language
    česky
Source title - monograph
    Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999
Pages
    s. 60-61
Notes
    Anglické resumé
Classfication no.
    504.05
    55(1)
    556
Conspectus category
    504
    55
    556
Subject group
    geologie urbanistická
    mapa geologická
    mezinárodní spolupráce
    prospekce geochemická
    průzkum hydrogeologický
    studie environmentálních vlivů
    vodní zdroj
    znečištění
    zpráva o činnosti
Geographical name
    Mongolsko
Keyword
    Geologie
    Mongolsku
    Oblasti
    Pomoci
    Projekt
    Zahraniční
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012