Record details

Title
    Projektování báňských postupů aktivních lomů a projektování zbytkových jam po těžbě: vzájemné souvislosti a možnosti jejich racionálního využití
Statement of responsibility
    Ivan Svoboda
Author
    Svoboda, Ivan
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj Hnědé uhlí
Vol./nr.
    Č. 4
Pages
    s. 11-16
Year
    1999
Notes
    Anglické, německé a ruské resumé
    Zkr. název ser.: Zprav. Hnědé Uhlí
Classfication no.
    504
    622.33
Conspectus category
    502
    504
    622
Subject group
    důl
    jezero
    náklady
    odval
    plánování
    rekultivace
    revitalizace
    severočeská pánev
    sokolovská pánev
    stabilita svahu
    technologie
    těžba povrchová
    uhlí hnědé
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Severočeská hnědouhelná pánev (Česko)
Keyword
    Aktivních
    Báňských
    Jam
    Lomů
    Možnosti
    Po
    Postupů
    Projektování
    Racionálního
    Souvislosti
    Těžbě
    Využití
    Vzájemné
    Zbytkových
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    17. 2. 2010
Import date
    8. 8. 2012