Record details

Title
    Projev inverze tvarových prvků na Malé Klajdovce (42-32 Brno)
Statement of responsibility
    Ivan Veselý, Jaromír Karásek
Other titles
    Display of the inverted topography at the Malá Klajdovka in Brno
Author
    Karásek, Jaromír
    Veselý, Ivan
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 5
Pages
    s. 16-17
Year
    1998
Notes
    1 obr., 7 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1997.
Subject group
    inverze reliéfu
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    miocén
    pohyb svahový
    sedimenty klastické
    spraš
Geographical name
    Brno
    ČR-Morava
Keyword
    42-32
    Brno
    Inverze
    Klajdovce
    Malé
    Projev
    Prvků
    Tvarových
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012