Record details

Title
    Projevy mladé tektoniky v pliocenních sedimentech na Tabulovém vrchu v Olomouci
Statement of responsibility
    Jan Zapletal, Tomáš Lehotský
Other titles
    The young tectonic in Pliocene sediments on the hill Tabulový in Olomouc
Author
    Lehotský, Tomáš, 1978-
    Zapletal, Jan, 1939-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy
Vol./nr.
    Č. 305
Pages
    s. 164-169
Year
    2013
Notes
    2 obr., 4 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. Vlastivěd. Muz. (Olomouc), přír. Vědy
Classfication no.
    55(1)
Conspectus category
    552
Subject group
    neotektonika
    pliocén
    profil odkryvu
    sedimenty
    terciér
Geographical name
    Hornomoravský úval (Česko)
    Morava (Česko)
    Olomouc (Česko)
Keyword
    Mladé
    Olomouci
    Pliocenních
    Projevy
    Sedimentech
    Tabulovém
    Tektoniky
    Vrchu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 4. 2014
Import date
    20. 5. 2014