Record details

Title
    Projevy vulkanických systémů sz. Čech v leteckých magnetických, gama spektrometrických a gravimetrických mapách
Statement of responsibility
    Ivan Gnojek, Jiří Sedlák, Stanislav Zabadal
Other titles
    Responses of volcanic systems of NW Bohemia in airborne magnetic, gamma-ray spectrometric and gravimetric maps
Author
    Gnojek, Ivan
    Sedlák, Jiří
    Zabadal, Stanislav
Language
    česky
Source title - monograph
    Sborník abstraktů a exkurzní průvodce : 2. vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti : Teplice 4.-6.10.2010
Pages
    s. 30
Notes
    Anglické resumé
Classfication no.
    55(1)
    550.8
Conspectus category
    550
Subject group
    anomálie
    draslík
    geologie regionální
    kaldera
    mapa geofyzikální
    měření geofyzikální
    měření letecké
    thorium
    uran
    vulkanismus
    vulkanity Českého středohoří
    vulkanity Doupovských hor
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Frýdlantský výběžek (Česko)
    Lužické hory (Česko a Německo)
    Teplice (Česko)
Keyword
    Čech
    Gama
    Gravimetrických
    Leteckých
    Magnetických
    Mapách
    Projevy
    Spektrometrických
    Systémů
    Sz
    Vulkanických
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    9. 11. 2010
Import date
    8. 8. 2012