Record details

Title
    Prokřemenění pískovců na Milštejně v Lužických horách
Author
    Adamovič, Jiří
    Havránek, P.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bezděz
Vol./nr.
    Roč. 14, -
Pages
    s. 133-162
Year
    2005
Notes
    Projekt: IAA3013302, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Sandstone silicification at Milštejn, Lužické hory Mts
    Rozsah: 30 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    cementation
    sandstone
    silicification
Keyword
    Horách
    Lužických
    Milštejně
    Pískovců
    Prokřemenění
Abstract (in czech)
   Z pískovcového hřbetu s hradem Milštejnem v Lužických horách jsou popsány různé projevy prokřemenění. Křemitý cement se vyskytuje v podobě syntaxiálních křemenných obrůstů, mikrokrystalického křemene, a v zónách nejvyšší intenzity silicifikace i v podobě chalcedonu. Srážení křemitého tmelu je vázáno na preexistující strmé zóny brekciace směru SV-JZ, zvláště na jejich křížení s drcenými pásmy ZSZ-VJV. Mobilizace SiO2 byla způsobena intruzí fonolitu (? bazaltu), jehož tělesa byla na Milštejně nově zjištěna. Stejný proces může být zodpovědný za vytvoření velkých korozních dutin - jeskyní. Podobné projevy silicifikace lze pozorovat i na dalších lokalitách v okolí.
Abstract (in english)
   Various aspects of sandstone silicification are described from the NE-SW-elongated sandstone ridge 5 km N of Cvikov in the Lužické hory Mts., topped by ruins of the Milštejn Castle. Forms of secondary siliceous cement range from syntaxial quartz overgrowths and microcrystalline quartz to chalcedony (cement, sinters) in zones of most intensive silicification. Silica precipitation was confined to pre-existing NE-SW-striking steep zones of tectonic brecciation, especially at sites of their displacement by WNW-ESE fracture zones. Emplacement of phonolite (? basaltic) bodies, newly identified in the Milštejn area, is held responsible for the silica mobilization and possibly also for the formation of large solution cavities at Milštejn. Similar features are developed at other localities in the wider vicinity.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012