Record details

Title
    Prologue: An introduction to the dynamic geomorphology of tectonic active zones
Statement of responsibility
    Jan Kalvoda
Other titles
    Dynamic geomorphology of tectonic active zones (Variant.)
    Prolog: Úvod do dynamické geomorfologie tektonicky aktivních zón
Author
    Kalvoda, Jan
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geographica
Vol./nr.
    Vol. 30, suppl.
Pages
    p. 9-20
Year
    1995
Notes
    České resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geogr.
Subject group
    dynamická analýza
    geomorfologie regionální
    monitoring
    morfostruktura
    neotektonika
    procesy geodynamické
    reliéf
Subject category
    monitorování
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    Active
    Dynamic
    Geomorphology
    Introduction
    Prologue
    Tectonic
    Zones
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012