Record details

Title
    Proluviální sedimenty severočeské hnědouhelné pánve
Statement of responsibility
    Jaroslav Tyráček, František Králík
Other titles
    Proluvial sediments of the North Bohemian Brown Coal Basin
Author
    Králík, František
    Tyráček, Jaroslav, 1931-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Pages
    s. 173-174
Year
    1991
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1989.
Subject group
    extraglaciální oblasti
    pleistocén
    sedimentace fluviální
    sedimentační dynamika
    sedimenty proluviální
    severočeská pánev
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Severočeská pánev
Keyword
    Hnědouhelné
    Pánve
    Proluviální
    Sedimenty
    Severočeské
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    1. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012