Record details

Title
    Proměny a perspektivy panelových sídlišť ve městech České republiky v letech 1989 ů 1999
Author
    Kallabová, Eva
Conference
    Miasto postsocjalistyczne ů organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany (13.04.2000-15.04.2000 : Lodž, Polsko)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    13. konwersatorium wiedzy o mieĽce
Pages
    s. 113-120
Notes
    Překlad názvu: Selected connections of the prefab housing estates development in the cities and towns of the Czech Republic in 1989 ů 1999 years
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    prefabbed housing
Keyword
    1989
    1999
    České
    Letech
    Městech
    Panelových
    Perspektivy
    Proměny
    Republiky
    Sídlišť
Abstract (in czech)
   Článek se zabývá panelovými sidlišti v České republice.
Abstract (in english)
   In the period 1989-1990, society as well as prefabbed housing estates underwent many changes and ownership, functional, technical and social problems appeared. Thus it is necessary to humanize, regenerate and remodel prefabbed housing estates to create a pleasant, purposefully arranged and safe place for life of inhabitants with vast extent of needed functions and services
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012