Record details

Title
    Proměny geografického prostředí Blanenska ve 2. polovině 19. století
Author
    Klapka, Pavel
    Křemenová, G.
    Martinát, Stanislav
    Vyskočil, Aleš
Conference
    XXI. Sjezd České geografické společnosti (30.08.2006-02.09.2006 : České Budějovice, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Česká geografie v Evropském prostoru (Sborník abstraktů referátů z XXI. sjezdu České geografické společnosti)
Pages
    s. 196-196
Notes
    Překlad názvu: Landscape changes in the Blansko region in the 2nd half of the 19th century
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    19th century
    anthropic factors
    Blansko
    landscape changes
Keyword
    19
    Blanenska
    Geografického
    Polovině
    Proměny
    Prostředí
    Století
Abstract (in czech)
   19. století bylo svědkem hlubokých ekonomických, sociálních a politických změn, které se odrážely v krajině, její struktuře a struktuře osídlení. Změny jsou sledovány v zájmovém území Blanensko.
Abstract (in english)
   The 19th century witnessed deep economic, social and political changes which were reflected in landscape, its structure, and settlement structure. These changes are examined on the study area Blansko region.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012