Record details

Title
    Proměny geografického prostředí Blanenska ve 2. polovině 19. století
Author
    Klapka, Pavel
    Křemenová, G.
    Martinát, Stanislav
    Vyskočil, Aleš
Conference
    XXI. Sjezd České geografické společnosti (30.08.2006-02.09.2006 : České Budějovice, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    Česká geografie v evropském prostoru
Pages
    S. 1167-1173
Notes
    Překlad názvu: Changes of Geographical Environment of the Blansko Region in the 2nd half of the 19th Century
    Rozsah: 7 s. : CD ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
Subject category
    19th century
    Blansko
    landscape changes
Keyword
    19
    Blanenska
    Geografického
    Polovině
    Proměny
    Prostředí
    Století
Abstract (in czech)
   Příspěvek z pohledu historické geografie analyzuje a hodnotí proměny geografického prostředí regionu Blanenska ve 2. polovině 19. století.
Abstract (in english)
   The paper in the scope of historic geography analyzes and evaluate the changes of geographical environment of the Blansko region in the 2nd half of the 19th Century.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012