Record details

Title
    Proměny krajiny Severočeské hnědouhelné pánve
Statement of responsibility
    Stanislav Štýs
Author
    Štýs, Stanislav
Language
    česky
Source title - monograph
    Tvář naší země - krajina domova, Svazek 5 - Krajina z pohledu dnešních uživatelů, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích
Pages
    s. 145-158
Notes
    4 fot., 7 bibl.
    il.
Subject group
    biologie
    ekologie krajinná
    historie
    legislativa
    lesní hospodářství
    negativní vlivy báňské činnosti
    odpad průmyslový
    odval
    politika
    rekultivace
    severočeská pánev
    studie environmentálních vlivů
    technologie
    uhelný revír
    uhlí hnědé
    vegetace
    zemědělství
Geographical name
    Chomutov
    ČR-Čechy
    Most
    Teplice
    Ústí nad Labem
Keyword
    Hnědouhelné
    Krajiny
    Pánve
    Proměny
    Severočeské
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012