Record details

Title
    Proměny krajiny rurálního prostoru v zázemí průmyslového centra během 2. poloviny 19. století
Author
    Klapka, Pavel
    Martinát, Stanislav
    Vyskočil, Aleš
Conference
    Historická krajina a mapové bohatství Česka. Prameny, evidence, zpřístupňování, využívání (25.01.2006 : Praha, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    Historická krajina a mapové bohatství Česka. Prameny, evidence, zpřístupňování, využívání. Praha 25. ledna 2006
Pages
    s. 137-162
Notes
    Překlad názvu: Changes in the Landscape in a Rural Area in the Background of an Industrial Centre during the Late 19th Century
    Rozsah: 26 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
Subject category
    change
    landscape
    second half of 19th century
Keyword
    19
    Centra
    Krajiny
    Poloviny
    Proměny
    Prostoru
    Průmyslového
    Rurálního
    Století
    Zázemí
Abstract (in czech)
   Sledování proměn krajiny v důsledku rozsáhlých modernizačních procesů druhé poloviny 19. století na příkladu Blanenska.
Abstract (in english)
   Changes in the landscape as a consequence of extensive modernization processes of second half of the 19th century illustrated with example of town Blansko and environs.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012