Record details

Title
    Proměny krajiny zázemí průmyslového centra během 2. poloviny 19. století
Author
    Klapka, Pavel
    Nováková, Eva
    Vyskočil, Aleš
Conference
    Výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti (13.02.2007-14.02.2007 : Brno, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    Fyzickogeografický sborník. 5., Fyzická geografie - výzkum, vzdělávání, aplikace
Pages
    S. 15-18
Notes
    Překlad názvu: Landscape changes in the hinterland of industrial centre in the 2nd half of 19th century
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
Subject category
    19th century
    landscape changes
Keyword
    19
    Centra
    Krajiny
    Poloviny
    Proměny
    Průmyslového
    Století
    Zázemí
Abstract (in czech)
   Devatenácté století se stalo svědkem hlubokých politických, ekonomických a sociálních změn, které se následně výrazným způsobem projevily ve struktuře krajiny, jejím využití, osídlení, a které významně ovlivnily geografické prostředí regionů.
Abstract (in english)
   The 19th century was a period of deep political, economic and social changes which significantly influenced the structure of landscape, its utilisation and settlement patterns, and which significantly influenced the geographic appearance of regions.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012