Record details

Title
    Propočet nákladů národní práce na těžbu a úpravu uhlí v dolech Ostravsko-karvinského revíru pro období let 1991-1995
Statement of responsibility
    Petr Kučera, Viktor Vrtal
Other titles
    Calculation of expenses of national work for coal mining and processing in the mines of the Ostrava-Karviná mining district for the years 1991 - 1995
Author
    Kučera, Petr
    Vrtal, Viktor
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí
Vol./nr.
    Roč. 38, č. 12
Pages
    s. 529-533
Year
    1990
Notes
    2 tab.
Subject group
    ekonomika těžby
    ekonomika úpravy
    hornoslezská pánev
    kondice
    ložiska pevných paliv
    náklady
    náklady národní práce
    uhlí černé
    zásoby
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Ostravsko-karvinský revír
Keyword
    1991-1995
    Dolech
    Let
    Nákladů
    Národní
    Období
    Ostravsko-karvinského
    Práce
    Propočet
    Revíru
    Těžbu
    Uhlí
    úpravu
Abstract (in czech)
   Náklady národní práce se u jednotlivých dolů OKR výrazně liší v závislosti na důlně technických a důlně geologických podmínkách. Bude tedy třeba doplnit platné kondice o tzv. ukazatel ekonomické vhodnosti využití uhelných zásob tj. o srovnání nákladů národní práce se stanovenými limitními náklady na těžbu a úpravu uhlí. V tabulkách jsou uvedeny hodnoty nákladů pro doly ostravsko-karvinského revíru
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012