Record details

Title
    Proposed biostratigraphical division of the Europian continental Neogene and Quaternary based on muroid rodents(Rodentia:Mammalia).International Symposium "Evolution, Phylogeny and Biostratiography of Arvicolids (Rodentia, Mammalia)
Statement of responsibility
    Oldřich Fejfar, Wolf-Dieter Heinrich
Author
    Fejfar, Oldřich, 1931-
    Heinrich, Wolf-Dieter
Other author; role
   Fejfar, Oldřich, 1931-
   Původce

   Heinrich, Wolf-Dieter
   Původce
Language
    anglicky
Source title - monograph
    International Symposium "Evolution, Phylogeny and Biostratigraphy of Arvicolids (Rodentia, Mammalia)"
Pages
    s. 115-124
Notes
    3 tab.
Subject group
    kvartér
    Mammalia
    neogén
    Rodentia
    zóny biostratigrafické
Geographical name
    Evropa
Keyword
    Arvicolids
    Based
    Biostratigraphical
    Biostratiography
    Continental
    Division
    Europian
    Evolution
    Mammalia
    Muroid
    Neogene
    Phylogeny
    Proposed
    Quaternary
    Rodentia
    Rodents(Rodentia:Mammalia).International
    Symposium
Abstract (in czech)
   V článku je předložena biostratigrafická zonace kontinentálního neogénu a kvartéru Evropy na základě hlodavčí fauny, s korelací s chronostratigrafickým dělením mediteranní a paratethydní oblasti a se zonací podle savců. V tabulkách je uveden rozsah výskytu vybraných druhů, u jednotlivých zon významné lokality ze Španělska, Anglie, Francie, Německa, ČSFR, Polska, Rakouska, Maďarska, Italie, Řecka, Ruska, Rumunska, Turecka a dalších zemí
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012