Record details

Title
    Propustnost závalového prostoru stěnového porubu
Statement of responsibility
    David Ševčík
Other titles
    Permeability of a longwall gob
Author
    Ševčík, David
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 50, č. 2
Pages
    s. 109-114
Year
    2004
Notes
    1 obr., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Classfication no.
    622.33
Conspectus category
    622
Subject group
    mechanika hornin
    model matematický
    odval
    propustnost
    proudění
    rizika geologická
    těžba podzemní
    uhlí
Geographical name
    Česko
Keyword
    Porubu
    Propustnost
    Prostoru
    Stěnového
    Závalového
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 2. 2009
Import date
    8. 8. 2012