Record details

Title
    Prosecké podzemí
Statement of responsibility
    Jaroslav Pašek
Author
    Pašek, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Geotechnika
Vol./nr.
    Roč. 3, č. 1
Pages
    s. 8-9
Year
    2000
Notes
    1 obr., 2 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geotechnika
Classfication no.
    551.4
Conspectus category
    55
    550
Subject group
    česká křídová pánev
    deformace plastická
    periglaciální jevy
    pískovce
    plošina
    pohyb svahový
    puklinatost
    rizika geologická
    stabilita svahu
    urbanizace
    území poddolované
    zakládání
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Prosek (Praha, Česko)
Keyword
    Podzemí
    Prosecké
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 8. 2008
Import date
    8. 8. 2012