Record details

Title
    Prospection for gold and new occurrences of gold-bearing mineralization in the eastern Mongolian Altay
Statement of responsibility
    Jaroslav Aichler, Jan Malec, Josef Večeřa, Pavel Hanžl, David Buriánek, Tamara Sidorinová, Zdeněk Táborský, Khasbar Bolormaa, Dolgor Byambasuren
Author
    Aichler, Jaroslav, 1955-2008
    Bolormaa, Khasbazaar
    Buriánek, David
    Byambasuren, Dolgor
    Hanžl, Pavel, 1964-
    Malec, Jan
    Sidorinová, Tamara
    Táborský, Zdeněk
    Večeřa, Josef, 1959-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of geosciences
Vol./nr.
    Vol. 53, no. 2
Pages
    p. 123-138
Year
    2008
Notes
    2 obr., 1 diagr., 5 fot., 2 tab. fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: J. Geosci. (Prague)
Classfication no.
    55(1)
    550.4
    553.3/.4
Conspectus category
    55
    553
Subject group
    geologie ložisková
    geologie regionální
    kontrola litologická
    kontrola zrudnění
    prospekce geochemická
    prospekce šlichová
    rozsyp
    rudy
    rudy Au
Geographical name
    Altaj, pohoří
    Mongolsko
Keyword
    Altay
    Eastern
    Gold
    Gold-bearing
    Mineralization
    Mongolian
    New
    Occurrences
    Prospection
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 2. 2009
Import date
    8. 8. 2012