Record details

Title
    Prospects of coal production vs. decline in coal reserves of the Czech Republic
Statement of responsibility
    Jiří Pešek, Jarmila Pešková
Author
    Pešek, Jiří, 1936-
    Pešková, Jarmila
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Vol. 68, no. 3
Pages
    s. 39-41
Year
    1993
Notes
    2 tab., 2 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    Český masiv
    ekonomika těžby
    ložiska pevných paliv
    prognózy zásob
    uhlí černé
    uhlí hnědé
Geographical name
    ČR-Čechy
    ČR-Morava
Keyword
    Coal
    Czech
    Decline
    Production
    Prospects
    Republic
    Reserves
    Vs
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012