Record details

Title
    Prospects of geoarchaeological interpretations of medieval dwelling-houses and farm-out buildings, case study from the archaeological research in Brno, Czech Republic
Author
    Lisá, Lenka
    Merta, D.
    Peška, M.
Conference
    International Meeting Geoarchaeology in Central Europe (30.04.2009-02.05.2009 : Dresden, Německo)
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    International Meeting Geoarchaeology in Central Europe
Pages
    S. 40-40
Notes
    Projekt: Vývoj reliéfu Brna - etapa III.
    Překlad názvu: Možnosti geoarcheologických interpretací středověkých hospodářských a obytných budov, případová studie z archeologického výzkumu v Brně, Česká republika
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    geoarchaeology
    medieval archaeology
    micromorphology
Keyword
    Archaeological
    Brno
    Buildings
    Case
    Czech
    Dwelling-houses
    Farm-out
    Geoarchaeological
    Interpretations
    Medieval
    Prospects
    Republic
    Research
    Study
Abstract (in english)
   According the micromorphological analyses of sedimentary infillings were divided two different types of houses. The older one was farm out building. Infilling of floor layers were composed by bedding full of in situ phytoliths and excrements. The same type of infilling was redeposited into nearby pit. Second house was interpreted as dwelling house and its infilling was composed by layers of charcoal and mud.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012