Record details

Title
    Prostředky experimentální analýzy v geotechnice a jejich využití k minimalizaci rizika selhání konstrukce
Author
    Anger, Ladislav
    Holý, S.
    Navrátil, Ondřej
    Skořepová, Jiřina
    Vencovský, Miloš
    Vítek, K.
    Volf, J.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Montana. Rada A, B
Vol./nr.
    4/106/
Pages
    s. 117-128
Year
    1997
Notes
    Projekt: GA205/94/1788, GA ČR
Keyword
    Analýzy
    Experimentální
    Geotechnice
    Konstrukce
    Minimalizaci
    Prostředky
    Rizika
    Selhání
    Využití
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012