Record details

Title
    Prostor pod širým nebem
Author
    Žigová, Anna
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Bacín - brána podzemí
Pages
    s. 92-107
Notes
    Překlad názvu: Open-air area
    Rozsah: 16 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    archeology
    Bohemian karst
    soil cover
Keyword
    Nebem
    Prostor
    širým
Abstract (in czech)
   Půdní pokryv archeologické lokality Bacín je charakterizován reliktními půdami s polygenetickým vývojem.
Abstract (in english)
   The Bacín hill archeological site is covered relict soils. These soils have a polygenetic character.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012