Record details

Title
    Prostorová a genetická souvislost proželeznění a prokřemenění pískovců v CHKO Kokořínsko
Author
    Mikuláš, Radek
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Železivce
Pages
    s. 46-49
Notes
    Překlad názvu: Spatial and genetic association between ferruginization and silicification of sandstones in the Kokořínsko PLA
    Rozsah: 4 s.
    Sborník se volně tematicky váže k terénnímu semináři Železivce, Dolní Houska 14.-16. 9. 2001. Nejedná se však o publikaci příspěvků přednesených na této vědeckotechnické akci, ale o sborník obsáhlejších prací připravený předem pro účastníky tohoto terénního semináře.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    ferruginization
    silcrete
    silicification
Keyword
    CHKO
    Genetická
    Kokořínsko
    Pískovců
    Prokřemenění
    Prostorová
    Proželeznění
    Souvislost
Abstract (in czech)
   Některé elevace v CHKO Kokořínsko jsou pokryty deskami prokřemenělého pískovce. Je vyslovena hypotéza, že se jedná o relikty terciérní silkrety.
Abstract (in english)
   Elevations in the area of Kokořín sandstones are described, the tops of which are formed by horizontal tabular bodies of silicified quartzose sandstone (Vysoký vrch, Ostrý kopec). An upwards increase in the intensity of silicification can be observed at other localities, too. This indicates that such bodies may pose ancient paleosurface-related weathering profiles associated with redeposition of SiO2 phase and with silcrete formation. Products of silcretization of Tertiary age from the area of the Doupovské hory Mts. are given as a possible analog.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012