Record details

Title
    Proterozic acritarchs from the Precambria-Cambrian transition in southern Moravia (Měnín - 1 borehole, Czech Republic)
Author
    Vavrdová, Milada
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 83, č. 1
Pages
    s. 85-92
Year
    2008
Notes
    Překlad názvu: Proterozoická akritarcha z hranice Proterozoikum-Kambrium na jižní Moravě (vrt Měnín - 1, Česká republika)
    Rozsah: 8 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    acritarchs
    basal clastics
    Vendian
Keyword
    Acritarchs
    Borehole
    Czech
    Měnín
    Moravia
    Precambria-Cambrian
    Proterozic
    Republic
    Southern
    Transition
Abstract (in czech)
   Asociace dobře zachovaných akritarch a řasových trichomů byly získány chemickou separací z pelitických sedimentů vrtu Měnín-1. Nalezené mikrofosílie jsou známé z Neoproterozoických sekvencí Východoevropské platformy a arktické Kanady. Jejich výskyt na jižní Moravě dokládá přítomnost mořských proterozoických sekvencí v jižní části Brunovistulika.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012