Record details

Title
    Protolit kryštalických bridlíc Malých Karpát
Statement of responsibility
    Jaroslav Miklóš
Other titles
    Protolith of crystalline schists of the Malé Karpaty Mts
Author
    Miklóš, Jaroslav
Language
    slovensky
Source title - monograph
    Geochémia geologických procesov a životného prostredia
Pages
    s. 61-64
Subject group
    metamorfika
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Malé Karpaty
Keyword
    Bridlíc
    Karpát
    Kryštalických
    Malých
    Protolit
Abstract (in czech)
   Krystalické břidlice Malých Karpat vznikly metamorfózou drob a subdrob, v menší míře z dalších typů sedimentů a bazických vulkanoklastik.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012