Record details

Title
    Protrhávání morénových hrází v souvislosti s ústupem zalednění v pohoří Cordillera Blanca, Peru
Author
    Klimeš, Jan
    Patzelt, Z.
    Vilímek, V.
Conference
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 (10.04.2006-12.04.2006 : Olomouc, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Geomorfologický sborník 5
Pages
    s. 72
Notes
    Překlad názvu: Glacial lake outburst floods in connection with deglaciation, Cordillera Blanca, Peru
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    deglaciation
    GLOF
    Peru
Keyword
    Blanca
    Cordillera
    Hrází
    Morénových
    Peru
    Pohoří
    Protrhávání
    Souvislosti
    ústupem
    Zalednění
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012