Record details

Title
    Proudění vody a doba zdržení v půdě nad Ochozskou jeskyní (Moravský kras)
Other titles
    Water flow and residence time in soil above the Ochoz Cave (Moravian Karst)
Author
    Bruthans, Jiří
    Himmel, Jan
    Vysoká, Helena
    Zeman, Ondřej
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Speleofórum
Vol./nr.
    Roč. 26, č. 1
Pages
    3
Year
    2007
Thesaurus term
    hydogeology
    isotopes
    unsaturated zone
Keyword
    Doba
    Jeskyní
    Kras
    Moravský
    Ochozskou
    Proudění
    Půdě
    Vody
    Zdržení
Abstract (in czech)
   Proudění vody a doba zdržení v půdě nad Ochozskou jeskyní (Moravský kras)
Abstract (in english)
   Water flow and residence time in soil above the Ochoz Cave (Moravian Karst)
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012