Record details

Title
    Proudem orientované hlavové štíty trilobita Dalmanitina proaeva (Emmr.) na lokalitě Loděnice - vinice (zahořanské souvrství, ordovik Barrandienu)
Author
    Mikuláš, Radek
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 102-103
Year
    1998
Notes
    Překlad názvu: A palaeocurrent recorded by orientated cephalons of the trilobite Dalmanitina proaeva (Emmr.) at Loděnice - vineyard locality (Zahořany Formation, Ordovician of the Barrandian area)
    Rozsah: 2 s.
Keyword
    Barrandienu
    Dalmanitina
    Emmr
    Hlavové
    Loděnice
    Lokalitě
    Ordovik
    Orientované
    Proaeva
    Proudem
    Souvrství
    štíty
    Trilobita
    Vinice
    Zahořanské
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012