Record details

Title
    Proudem orientované hlavové štíty trilobita Dalmanitina proaeva (Emmr.) na lokalitě Loděnice-vinice (zahořanské souvrství, ordovik Barrandienu) (12-41 Beroun)
Statement of responsibility
    Radek Mikuláš
Other titles
    A palaeocurrent recorded by orientated cephalons of the trilobite Dalmanitina proaeva (Emmr.) at Loděnice-vineyard locality (Zahořany Formation, Ordovician of the Barrandian area)
Author
    Mikuláš, Radek
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997
Pages
    s. 102-103
Year
    1998
Notes
    1 obr., 5 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1997.
Subject group
    Barrandien
    bioklasty
    ichnofosilie
    ordovik-svrchní
    orientace přednostní
    paleoproudění
    prachovec
    pražská pánev
    tempestit
    Trilobita
Geographical name
    ČR-Čechy
    Loděnice (Beroun)
Keyword
    12-41
    Barrandienu
    Beroun
    Dalmanitina
    Emmr
    Hlavové
    Loděnice-vinice
    Lokalitě
    Ordovik
    Orientované
    Proaeva
    Proudem
    Souvrství
    štíty
    Trilobita
    Zahořanské
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012