Record details

Title
    Proudové zvrstvení v pískovcích korycanských vrstev v oblasti Maštalí, jz. od Litomyšle
Statement of responsibility
    Jiří Adamovič
Other titles
    Stream bedding in the sandstones of the Korycany Formation in the Maštale region, SW of Litomyšl
Author
    Adamovič, Jiří, 1965-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Pages
    s. 15-17
Year
    1991
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1989.
Subject group
    česká křídová pánev
    křída-svrchní
    orlicko-žďárská oblast
    pískovce
    sedimentologie
    textury sedimentů
Geographical name
    Budislav
    ČSFR-Čechy
    Nové Hrady
    Polička
    Zderaz
Keyword
    Jz
    Korycanských
    Litomyšle
    Maštalí
    Oblasti
    Pískovcích
    Proudové
    Vrstev
    Zvrstvení
Abstract (in czech)
   Korycanské vrstvy cenomanu při jz. okraji vysokomýtské synklinály zčásti nasedají přímo na poličské krystalinikum. Výzkumem textur pískovců korycanských vrstev byly zjištěny dva směry proudění v sedimentační pánvi, směr S až SV, způsobený dmutím, směr Z až ZSZ, rovnoběžný s osou pánve; vznikl jako součást celopánevního proudění. Obsah glaukonitu v pískovcích ve svrchní části profilu korycanských vrstev indikuje sedimentaci v hlubokovodním prostředí
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012