Record details

Title
    Provenience a geneze sedimentů puklin a jeskyní Stránské skály (Provenance and genesis of cave and crevice sediments at Stránská skála Hill, Brno
Other titles
    Provenance and genesis of cave and crevice sediments at Stránská skála Hill, Brno
Author
    Němec, Filip
    Otava, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Vol./nr.
    Roč. 13, č. září
Pages
    3
Year
    2006
Thesaurus term
    Provenance, heavy minerals assemblages, genesis,Miocene, Quaternary, Jurassic
Keyword
    Brno
    Cave
    Crevice
    Genesis
    Geneze
    Hill
    Jeskyní
    Provenance
    Provenience
    Puklin
    Sediments
    Sedimentů
    Skála
    Skály
    Stránská
    Stránské
Abstract (in czech)
   Sedimenty četných trhlin a jeskyně v jurských vápencích Stránské skály byly studovány především z pohledu zastoupení průsvitných těžkých minerálů. Cílem studie bylo zhodnotit vliv různých zdrojů na složení asociace průsvitných těžkých minerálů. Relativně silný až 50% zastoupení minerálů typických pro sedimenty bazálních (sladkovodních) části cenomanu a/nebo sedimenty rudických vrstev (staurolit, kyanit, rutil, turmalín) odráží výrazné zastoupení tohoto zdroje. Dalšími důležitými zdroji byly patrně miocénní písky (zastoupení granátů). Místy byla zaznamenána pravděpodobně eolická příměs (amfiboly).
Abstract (in english)
   Provenance and genesis of cave and crevice sediments at Stránská skála Hill, Brno
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014