Record details

Title
    Provenience písků na severní Moravě ve světle asociací průsvitných těžkých minerálů
Statement of responsibility
    Jiří Otava, Miroslav Plička, Ivona Žůrková
Other titles
    Provenance of sands in Northern Moravia, Czechoslovakia, in the light of transparent heavy mineral assemblages
Author
    Otava, Jiří, 1950-
    Plička, Miroslav
    Žůrková, Ivona
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní)
Vol./nr.
    Roč. 76, č. 1-2
Pages
    s. 115-125
Year
    1991
Notes
    4 obr.,4 tab.,16 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. natur. (Čas. Morav. Muz., Vědy přír.)
Subject group
    kvartér Českého masivu
    oblasti kontinentálního zalednění
    sedimentace glacigenní
    těžké minerály
Subject category
    zdroj klastického materiálu
Geographical name
    ČSFR-Morava
Keyword
    Asociací
    Minerálů
    Moravě
    Písků
    Provenience
    Průsvitných
    Severní
    Světle
    Těžkých
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012