Record details

Title
    Provoz podzemních zásobníků plynu při vysokých přetlacích
Statement of responsibility
    Otakar Dorda, Stanislav Plachý, Ján Wallner, S.N. Buzinov, O.G. Semjonov, Horst Osswald
Author
    Buzinov, S. N.
    Dorda, Otakar
    Osswald, Horst
    Plachý, Stanislav
    Semjonov, O. G.
    Wallner, Ján
Language
    česky
Source title - serial
    Zemní (zemný) plyn a nafta
Vol./nr.
    Roč. 36, č. 4
Pages
    s. 287-299
Year
    1991
Notes
    7 obr.
    Zkr. název ser.: Zem. Plyn Nafta.
Subject group
    antropogenní jevy
    extrémní podmínky (teplotní, tlakové)
    monitoring
    neogén
    provoz
    vídeňská pánev
    zásobník podzemní
    zemní plyn
Subject category
    monitorování
Geographical name
    ČSFR-Morava
    ČSFR-Slovensko
    Hrušky
    Láb
    SRN
Keyword
    Plynu
    Podzemních
    Provoz
    Přetlacích
    Vysokých
    Zásobníků
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012