Record details

Title
    Proxy mapping of fly-ash pollution of soils around a coal-burning power plant: a case study in the Czech Republic
Author
    Kapička, Aleš
    Macháčková, K.
    Petrovský, Eduard
    Ustjak, S.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Journal of geochemical exploration
Vol./nr.
    Roč. 66, 1/2
Pages
    s. 291-297
Year
    1999
Notes
    Projekt: IAA3012605, GA AV ČR3cav_un_auth*0013038
    Projekt: KSK1012601, GA AV ČR3cav_un_auth*0027429
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3012916
Keyword
    Around
    Case
    Coal-burning
    Czech
    Fly-ash
    Mapping
    Plant
    Pollution
    Power
    Proxy
    Republic
    Soils
    Study
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013