Record details

Title
    Prvý výskyt ropy v slovenskej časti podunajskej panvy
Statement of responsibility
    Ondrej Franko, Dionýz Vass, Juraj Franců, Miroslav Pereszlényi, Ján Milička
Other titles
    First occurrence of oil in the Slovak part of the Danube lowland
Author
    Franců, Juraj, 1957-
    Franko, Ondrej
    Milička, Ján
    Pereszlényi, Miroslav
    Vass, Dionýz
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 24, č. 5-6
Pages
    s. 453-460
Year
    1992
Notes
    4 obr.,3 tab.,4 diagr.,8 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    geochemické indície
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    indicie geochemické
    kolektorské vlastnosti
    miocén-střední
    organická substance
    podunajská pánev
    profil vrtný
    ropo-plynonosné struktury
    struktury ropo-plynonosné
    vlastnosti kolektorské
Geographical name
    Čilistov
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    časti
    Panvy
    Podunajskej
    Prvý
    Ropy
    Slovenskej
    Výskyt
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012