Record details

Title
    Prvky kulturní a přírodní krajiny jako významné atributy heraldické symboliky ve znacích měst a obcí České republiky
Author
    Frantál, Bohumil
    Klapka, Pavel
Conference
    XXI. Sjezd České geografické společnosti (30.08.2006-02.09.2006 : České Budějovice, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    Česká geografie v evropském prostoru
Pages
    S. 1136-1142
Notes
    Překlad názvu: The Elements of Cultural and Natural Landscape as Important Attributes of Heraldic Symbolism in the Emblems of Towns and Municipalities of the Czech Republic
    Rozsah: 7 s. : CD ROM
Subject category
    heraldry
    landscape
    perception
    regional identity
    sense of place
    towns and municipalities in the Czech Republic
Keyword
    Atributy
    České
    Heraldické
    Jako
    Krajiny
    Kulturní
    Měst
    Obcí
    Prvky
    Přírodní
    Republiky
    Symboliky
    Významné
    Znacích
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012