Record details

Title
    Prvky skupiny vzácnych zemín v žilných karbonátoch ložiska Slovinky a ich význam pri skúmaní genézy ložiska
Statement of responsibility
    Peter Ivan
Other titles
    Rare earth elements in vein carbonates of the Slovinka deposit and their importance, by the research of the deposit's genesis
Author
    Ivan, Peter
Language
    slovensky
Source title - monograph
    Geochémia geologických procesov a životného prostredia
Pages
    s. 159-162
Subject group
    alterace
    geneze ložiska
    hydrotermální podmínky
    ložisko žilné
    vzácné zeminy
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Slovinky
Keyword
    Genézy
    Karbonátoch
    Ložiska
    Pri
    Prvky
    Skúmaní
    Skupiny
    Slovinky
    Význam
    Vzácnych
    Zemín
    žilných
Abstract (in czech)
   Studiem obsahu vzácných zemin v dolomitech z výplně sulfidicko-křemen-sideritových žil ložiska Slovinky bylo zjištěno, že některé dolomity se ukládaly z roztoků, které byly kontaminovány reakcemi s okolními horninami, zejména metabazalty. V hydrotermálně alterovaných metabazaltech byly stanoveny obsahy vzácných zemin, které potvrdily možnost uvolnění malých množství La a Ce.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012