Record details

Title
    První hlubinný geotermální vrt v Českém masívu
Other titles
    The first deep geothermal borehole in the Bohemian Massif
Author
    Burda, Jiří
    Čtyroká, Jiřina
    Drábková, Jana
    Myslil, Vlastimil
    Pošmourný, Karel
    Táborský, Zdeněk
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
Vol./nr.
    Č. srpen
Pages
    4
Year
    2008
Thesaurus term
    geothermic, geology, heat flow, petrology, mineralogy, paleontology, stratigraphy, Litoměřice region
Keyword
    Českém
    Geotermální
    Hlubinný
    Masívu
    První
    Vrt
Abstract (in czech)
   Průzkumný vrt PVGT-LT 1 byl proveden v Litoměřicích v letech 2006-2007. Vrt dosáhl hloubky 2110 m. Hlavním výzkumným záměrem bylo studovat geotermální potenciál v geotermálně nadějné struktuře ohareckého riftu. Na bázi vrtu byla zjištěna teplota 63,5oC a tepelný tok 85 mW.m-2. Vrt zastihl sedimentární komplexy kvartéru, svrchní křídy a permokarbonu, v jejich podloží pak teplický ryolit (ignimbrit) a metamorfika tepelsko-barrandienské jednotky. Výsledky vrtu PVGT-LT 1 reprezentují nadějné poměry pro budoucí výstavbu geotermální elektrárny
Abstract (in english)
   The first deep geothermal borehole in the Bohemian Massif
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014