Record details

Title
    První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava)
Author
    Gilíková, H.
    Mikuláš, Radek
    Vavrdová, Milada
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
Vol./nr.
    Roč. 2006, -
Pages
    s. 56-59
Year
    2007
Notes
    Překlad názvu: First Ediacaran (Vendian) Cryptarchs from the Měnín-1 borehole (South Moravia)
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    biostratigraphy
    Cryptarcha
    Ediacaran
    South moravia
Keyword
    Ediakarských
    Jižní
    Kryptarch
    Měnín-1
    Morava
    Nálezy
    První
    Vendských
    Vrtu
Abstract (in czech)
   Microfossils built by the polymeric organic cell wall have been detected in the lower part of basal clastics in southern Moravia. Microfossils are distinguished by an excellent preservation and diversification. 30 genera and 40 species have been preliminarily identified. SEM images of selected specimens are presented. Recovered assemblages indicate a close relationship of the Brunovistulicum to the East European Craton.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012