Record details

Title
    První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava)
Other titles
    First Ediacaran (Vendian) cryptarchs from the Měnín - 1 borehole (South Moravia)
Author
    Gilíková, Helena
    Mikuláš, Radek
    Vavrdová, Milada
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
Vol./nr.
    Roč. 14, č. listopad
Pages
    4
Year
    2007
Thesaurus term
    Cryptarcha, Ediacaran, biostratigraphy, South Moravia
Keyword
    Ediakarských
    Jižní
    Kryptarch
    Měnín-1
    Morava
    Nálezy
    První
    Vendských
    Vrtu
Abstract (in czech)
   Unicelární fosílie byly poprvé na jižní Moravě nalezeny ve vrtu Měnín-1 - v jeho kambrických sedimentech. bylo nalezeno celkem 30 rodů a 40 druhů. Mirkofosílie jsou velmi dobře zachovány (TAI okolo 1+) a odlišitelné. stratigraficky odpovídají neoproterozoiku.
Abstract (in english)
   First Ediacaran (Vendian) cryptarchs from the Měnín - 1 borehole (South Moravia)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014