Record details

Title
    První paleontologický doložený povrchový výchoz vintocké facie vápenců vilémovických v Moravském krasu (24-41 Vyškov)
Statement of responsibility
    Jaroslav Dvořák, Jaroslava Zusková
Other titles
    The first paleontological identified outcrop of the Vintoky Facies of the Vilémovice Limestone in the Moravian Karst
Author
    Dvořák, Jaroslav
    Zusková, Jaroslava
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995
Pages
    s. 55-56
Year
    1996
Notes
    3 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1995.
Subject group
    biostratigrafie
    devon-svrchní
    frasn
    horniny karbonátové
    moravský devon a spodní karbon
    sedimentologie
    výzkum
    zpráva o činnosti
Geographical name
    ČR-Morava
    Křtiny (Blansko)
    Moravský kras
Keyword
    24-41
    Doložený
    Facie
    Krasu
    Moravském
    Paleontologický
    Povrchový
    První
    Vápenců
    Vilémovických
    Vintocké
    Výchoz
    Vyškov
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012